Bilder Kommandantboligen

Det «Blå rommet» i Kommandantboligen.

Runde bord i hovedsalen i Kommandantboligen. Maks 72 pers.

Dekket i en U i hovedsalen vår. Her kan vi dekke til maks 120 gjester.

Dekket som en «kam» i hovedsalen Kommandantboligen.

Baksiden av Kommandantboligen, april/mai.

Bakside Kommandantboligen/ vinter

Bakside kommandantboligen/ vinter.

Oppdekking.

Share Button